Wynajem lokalu użytkowego – kiedy kaucja jest zwrotna

Kaucja płatna przy zawarciu umowy najmu lokalu użytkowego ma rolę gwarancyjną i zabezpieczającą pozostawanie lokalu w stanie niezmienionym przez czas trwania umowy. Po jej zakończeniu powinna być zwrócona.

Czym jest kaucja w umowie wynajmu lokalu użytkowego?

Zasady regulowania kaucji w umowie wynajmu lokalu użytkowego nie są tak ściśle uregulowane jak warunki kaucji przy wynajmie lokalu mieszkalnego. Przepisy prawne dają dość dużą dowolność stronom umowy w kształtowaniu wysokości i funkcji tego narzędzia.

Kaucja to określona suma pieniężna, mająca być gwarancją dotrzymania zobowiązania i stanowiąca odszkodowanie w razie niewywiązania się z umowy. Kaucja płatna jest przy podpisywaniu umowy, zwykle więc jesteśmy zobowiązani do zapłaty jednorazowo sporej kwoty – za czynsz najmu za pierwszy okres trwania umowy, a do tego kwotę kaucji. Jeśli nie jesteśmy na to przygotowani, szybkim i dobrym rozwiązaniem mogą się okazać chwilówki bez zaświadczeń, dzięki którym utrzymamy płynność finansową.

Kiedy możliwe są potrącenia z kaucji?

Zasadniczo kaucja powinna pozostać nienaruszona przez cały czas trwania umowy. Można jednak w niej zastrzec, że wynajmujący ma prawo zaspokajać bieżące roszczenia wobec najemcy związane z zaległymi płatnościami za lokal. Wówczas jednak przy najbliższej wpłacie najemca powinien uzupełnić kwotę kaucji.

Jeśli najemca wywiąże się ze wszystkich swoich zobowiązań, a więc będzie regularnie opłacał koszty najmu lokalu użytkowego oraz pozostawi go w stanie wymaganym przez umowę – najczęściej w stanie niepogorszonym – wówczas kaucja jest zwrotna w całości. Aby ustrzec się przed ewentualnością bezprawnego zaboru części lub całości kwoty kaucji, należy w umowie ściśle wypisać, w jakich sytuacjach może ona być potrącona – np. w razie zalegania z opłatą czynszu, mediów czy w razie zniszczeń lokalu. Wynajmujący ma prawo potrącać tylko te kwoty.

Jak zabezpieczyć się przed bezprawnym potrąceniem z kaucji?

Po pierwsze, należy bardzo dokładnie sporządzić umowę, określając w niej wszystkie przesłanki potrąceń. Po drugie, zawsze przy podpisywaniu umowy najmu należy sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy, w którym określa się, w jakim stanie jest lokal i poszczególne jego części, jakie sprzęty się w nim znajdują itp. Jeśli właściciel lokalu zdecyduje się potrącić część kaucji, zawsze żądajmy szczegółowego rachunku z wykorzystania tej kwoty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *