Czym są nowoczesne technologie bezwykopowe?

Technologie bezwykopowe są coraz częściej wykorzystywane jako alternatywa dla tradycyjnych technologii stosowanych w celu budowy infrastruktury podziemnej. Technologie te użytkowane są przede wszystkim w tych miejscach, gdzie przeprowadzenie zwykłych wykopów byłoby kłopotliwe, na przykład przy ulicach, torach kolejowych, kanałach.

Prace bezwykopowe są prowadzone z wykorzystaniem technik horyzontalnych, czyli poziomych przewiertów. Takie rozwiązania zaczęły być one już prowadzone w latach dwudziestych ubiegłego wieku w branży naftowej. Teraz technologie bezwykopowe, gdy do dyspozycji mamy bardziej zaawansowane narzędzia i maszyny, stały się bardzo popularne i stosowane często przy tworzeniu rurociągów i innej podziemnej infrastruktury.

Najczęściej technologie bezwykopowe stosowane są w przestrzeni miejskiej, gdzie realizowanie standardowych prac wykopowych mogłoby skutkować w utrudnieniu, a nawet całkowitym zatrzymaniu ruchu. Również technologie te używane są przy pracach pod kanałami, rzekami, torami kolejowymi oraz innymi przestrzeniami.

 

Wśród najważniejszych zalet technologii bezwykopowych znajdują się:

  • skrócenie czasu prac
  • brak zakłóceń w ruchu
  • mniejsza ingerencja w środowisko naturalne
  • brak konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń i oznakowania
  • obniżony poziom hałasu
  • skrócenie braku dostawy mediów do odbiorców
  • zmniejszenie ryzyka wypadków przy pracy
  • obniżone koszty związane z transportem i użytkowaniem sprzętu

 

Poziome przewierty w technologach bezwykopowych można prowadzić w różnych typach gruntów – tych twardych i miękkich, między innymi w skałach bazaltowych i granitowych. Ograniczeniem w użyciu tej technologii jest grunt upłynniony składający się z gliny i żwirów.

 

Prace w ramach technologii bezwykopowych prowadzi się z użyciem głowic wiertniczych przeznaczonych do tego celu – są one dobierane do rodzaju gruntu oraz średnicy przewiertu. Głowice te wyposażane są również w sondy transmisyjne, które lokalizują głowicę w gruncie, a także dysze wytryskowe.

 

Przedsiębiorstwo Staltechnika (Staltechnika.pl) prowadzi produkcję maszyn wiertniczych do wierceń poziomych i pionowych oraz osprzętu. Oferuje najwyższej jakości wyposażenie i prowadzi roboty wiertnicze dla klientów. Z pełną ofertą Staltechnika można zapoznać się na stronie internetowej Staltechnika.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *