Zasiłek pogrzebowy – komu przysługuje i jak go uzyskać?

W większości przypadków osoby pokrywające koszty pogrzebu mają prawo do tzw. zasiłku pogrzebowego z ZUS. Od kilku lat jego wysokość wynosi 4000 zł i zazwyczaj wystarcza na zorganizowanie skromnej uroczystości z pomocą zakładu pogrzebowego.

Kto może ubiegać się o zasiłek pogrzebowy?

Najczęściej o zasiłek pogrzebowy ubiegają się członkowie rodziny zmarłego, którzy zajmują się organizacją uroczystości, czyli dzieci, wnuki, rodzeństwo itp. Im przysługuje pełna kwota zasiłku, czyli 4000 zł. Zgodnie z przepisami mają do niego prawo także inne osoby pokrywające koszt pogrzebu np. pracodawca zmarłego, dom opieki społecznej lub gmina, jednak oni otrzymują zwrot kosztów pogrzebu w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, nie więcej niż 4000 zł. Warto pamiętać, że zasiłek należy się przede wszystkim wtedy, gdy zmarły w momencie śmierci objęty był ubezpieczeniem społecznych (np. miał odprowadzane składki przez pracodawcę lub przez siebie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, albo był już emerytem lub rencistą). Od tej zasady jest jednak wyjątek. Jeśli osoba zmarła nie była ubezpieczona, zasiłek pogrzebowy przysługuje ubezpieczonym członkom jego najbliższej rodziny w pierwszym stopniu pokrewieństwa.

Kiedy wnioskować o zasiłek?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje przez 12 miesięcy od dnia śmieci osoby, której koszty pogrzebu się pokryło. Zwykle jednak warto wniosek o wypłatę zasiłku złożyć jak najszybciej, ponieważ na pieniądze czeka się nawet 30 dni. Osoby, które nie dysponują z góry odpowiednią ilością pieniędzy na pokrycie kosztów pogrzebu, mogą skorzystać z usług zakładów pogrzebowych, oferujących rozliczenia bezgotówkowe. Na przykład Memento Mori Zakład Pogrzebowy (Warszawa Wola) nie tylko pomaga załatwić formalności związane z zasiłkiem, ale także oferuje organizację uroczystości w cenie nieprzekraczającej kwoty zasiłku, dzięki czemu bliscy zmarłego nie muszą się w ogóle martwić o pieniądze.

Co jest potrzebne do otrzymania zasiłku?

Wypłatą zasiłków pogrzebowych zajmują się lokalne oddziały ZUS i to do nich należy złożyć wniosek w tej sprawie na druku ZUS Z-12. Do wniosku należy także dołączyć następujące dokumenty: skrócony odpis aktu zgonu, oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, ewentualnie dokument potwierdzający ubezpieczenie społeczne osoby zmarłej lub osoby wnioskującej (gdy zmarły nie był ubezpieczony). W przypadku gdy wniosek składa członek rodziny, niekiedy wymagany jest również dokument potwierdzający jego pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą.

1 thought on “Zasiłek pogrzebowy – komu przysługuje i jak go uzyskać?”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *