Co powinna zawierać ekspertyza techniczna budynku?

Kupując wymarzony dom, nie można opierać się tylko na jego cechach wizualnych, trzeba poznać stan murów, ścian, szczelność okien. Do tego potrzebna będzie ekspertyza techniczna budynku, wykonana przez specjalistę. Warto mieć na uwadze, że, nie wykrycie ewentualnych usterek przed sfinalizowaniem zakupu może wiązać się z dużo wyższymi kosztami niż opłata za opinię eksperta.

Kiedy potrzebna jest ekspertyza techniczna budynku?

Poza zakupem domu, ekspertyza techniczna budynku jest niezbędna w sytuacji, gdy właściciel chce przeprowadzić modernizację. Również w przypadku przekształcenia budynku gospodarczego na mieszkalny, czyli zmiany sposobu użytkowania niezbędna będzie opinia. Taki wymóg ujęty jest w prawie budowlanym.

 Innym przypadkiem zaistnienia konieczności wykonania ekspertyzy technicznej budynku jest pojawienie się na nim wad takich jak: pękanie ścian, rysy na stropach, brak swobodnego otwierania okien wskutek przemieszczenia części składowych konstrukcji. Takie czynniki mogą być bardzo niepokojące, specjalista dokonując oględzin i pomiarów, stwierdzi, czy doszło do naruszenia konstrukcji domu, czy są to normalne symptomy zużycia materiału.

Co powinna zawierać ekspertyza techniczna budynku?

Ekspertyza techniczna budynku nazywana także ekspertyzą budowlaną jest oceną jego stanu technicznego potwierdzoną na podstawie wykonanych przez eksperta badań, wyliczeń. Specjalista dokonując obliczeń stwierdza wytrzymałość fundamentów, elewacji, dachu, stropów itd.

Najczęściej ekspertyza techniczna budynku zawiera

  • Opis budynku poddawanego badaniu oraz cel, dla którego jest ono przeprowadzane
  • Opis wszystkich ocenianych elementów i rozwiązań konstrukcyjnych budynku np. wymiary, materiały zastosowane do budowy domu itp.
  • Opis metod postawienia fundamentów, stropu, konstrukcji ścian, oraz dachu
  • Dokumentację w postaci wykonanych rysunków i zdjęć budynku oraz jego elementów
  • Obliczenia dotyczące dopuszczalnych obciążeń części konstrukcyjnych: fundamenty, belki, stropy, nadproża, ściany.

Ekspertyza techniczna budynku zawiera ocenę oględzin, na którą składa się: opinia na temat stanu budynku i możliwości dalszego jego użytkowania, przebudowy lub przekształcenia. Dokument ten zawiera ocenę stanu całej instalacji oraz zakres uszkodzeń to znaczy: pęknięcia, zagrzybienie, rysy. Specjalista musi również podać przyczyny ich wystąpienia. Każda ekspertyza techniczna budynku powinna posiadać wytyczne dotyczące wykonania koniecznych napraw, osuszenia, wzmocnień, ocieplenia.

Dlaczego ekspertyza techniczna budynku jest taka ważna?

 Na podstawie informacji zawartych w ekspertyzie technicznej budynku zleceniodawca otrzymuje wiele cennych wskazówek odnośnie stanu domu lub budynku gospodarczego. Taka opinia posłuży do podjęcia decyzji o modernizacji czy zmianie sposobu użytkowania. Przed zakupem domu, warto wykonać taką analizę i mieć świadomość jego autentycznego stanu technicznego. Rzeczoznawca budowlany przeprowadza taką ekspertyzę i formułuje wnioski na podstawie oględzin, pomiarów i wyliczeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *