Kto powinien składać formularz PIT-37?

Początek roku 2019 to okres, w czasie którego podatnicy są zobowiązani złożyć zeznania podatkowe za rok 2018. Każda osoba, która osiągnęła dochód w poprzednim roku musi wypełnić odpowiednią deklarację PIT oraz przekazać ją do swojego urzędu skarbowego. Najczęściej wykorzystywanym przez Polaków drukiem do zeznań jest PIT-37. Chcesz dowiedzieć się kto musi złożyć ten formularz oraz w jakim terminie? Zapraszamy do lektury.

Dla kogo przeznaczony jest PIT-37?

Podatnik będący osobą pracującą  u kogoś, w oparciu o jedną z umów (zlecenia, o dzieło, o pracę) i nie czerpiący zysków z innych źródeł, jest zobowiązany do złożenia formularza PIT-37. Opisywany druk jest przeznaczony dla osób, które rozliczają się na zasadach ogólnych (korzystają ze skali podatkowej, składającej się z dwóch progów) za pośrednictwem płatnika (pracodawcy, zleceniodawcy). PIT-37 przeznaczony jest również dla rencistów, emerytów, osób pobierających zasiłki z ubezpieczenia społecznego, stypendia. Druk ten wypełniają także podatnicy otrzymujący świadczenia z Funduszu Pracy oraz z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Podstawa do wypełnienia zeznania

Pit-37 wypełnić muszą te osoby, dla których płatnik opłaca zaliczki na podatek dochodowy. Podatnik za wykonywaną pracę otrzymuje wynagrodzenie netto, dzięki czemu nie musi się zajmować płaceniem podatku. Robi to za niego pracodawca. Do końca lutego, wspomniany pracodawca ma obowiązek przekazać swoim pracownikom formularz PIT-11. W dokumencie tym znajdują się informacje na temat przychodów uzyskanych przez pracownika w danym roku, a także koszty jego uzyskania. To właśnie na podstawie tego formularza podatnik wypełnia druk PIT-37.

Obowiązująca skala podatkowa

Osoby składające zeznanie na druku PIT-37 rozliczają się według skali podatkowej, w której obowiązują dwa progi:

  • 1 próg – opodatkowanie wynosi 18% (kwota dochody to suma do 85 528 zł)
  • 2 próg – opodatkowanie wynosi 32% (dochód ponad 85 528 zł, jednak 32% obejmuje nadwyżkę nad kwotę graniczną)

Gdy mówimy o skali podatkowej, warto wspomnieć o tak zwanej kwocie wolnej od podatku. Jest to dochód, którego przekroczenie oznacza obowiązek zapłacenia podatku dochodowego. Natomiast podatnik, który osiągnął w poprzednim roku dochód niższy niż kwota wolna, nie płaci podatku (jest z niego zwolniony). Na dzień dzisiejszy obowiązuje kwota wolna w wysokości 8 000 złotych.

W przypadku skali podatkowej mamy także pojęcie kwoty zmniejszającej podatek. Korzystają z niej osoby, których dochód nie przekroczy 127 000 złotych. Kwota zmniejszająca podatek jest różna, w zależności od osiągniętego dochodu.

Kiedy nie składać PIT-37?

Nawet jeżeli jesteśmy zatrudnieni na etacie, formularz PIT-37 może nas nie dotyczyć:

  • w przypadku posiadania kilku źródeł dochodu, w tym takich, które rozlicza się bez płatnika
  • jeżeli jedynym dochodem podatnika są świadczenia rodzinne
  • gdy podatnik rozlicza się wspólnie z małżonkiem, który posiada dochody nieuwzględnianie w PIT-37
  • gry podatnik rozlicza się z dzieckiem, które osiągnęło dochody

Do kiedy złożyć PIT-37?

Terminem składania opisywanego druku jest dzień 30 kwietnia. Jest to ostatni dzień, w którym można złożyć w urzędzie skarbowym swoje zeznanie. Niedotrzymanie tej daty oznaczać może różne nieprzyjemności takie jak kary finansowe, a w skrajnych przypadkach nawet pozbawienie wolności.

Autor artykułu
Artykuł został przygotowany przy współpracy z kancelarią doradztwa podatkowego i prawnego: www.kancelaria-walterowicz.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *