Rekordowa podwyżka emerytur i rent w 2020 roku. Sprawdź, co Cię czeka.

Jak co roku możemy spodziewać się nowych zmian wprowadzonych przez Rząd również w obrębie emerytur i rent. Wiemy już, że w 2020 roku szykują się nowe podwyżki, których kwota może tym razem być rekordowa. Jesteś emerytem lub rencistą? Koniecznie zobacz, jakie zmiany czekają Cię w 2020 roku.

Emerytura – czym charakteryzuje się to świadczenie?

Emerytura, jak i renta są to świadczenia pieniężne, które przekazywane są do osób spełniających odpowiednie kryteria. Emerytura wypłacana jest z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych do emerytów, czyli osób, które zdecydowały się na zaprzestanie wykonywania pracy. Aby uzyskać emeryturę, należy złożyć do urzędu pisemny wniosek. W Polsce wyznaczony jest odpowiedni wiek emerytalny. Na emeryturę mogą przejść kobiety, które ukończyły 60 lat, natomiast wiek mężczyzn wynosi 67 lat. W poprzednich latach wiek emerytalny był nieco wyższy. Przez wprowadzone zmiany 1 października 2017 roku z pewnością mogliśmy zauważyć zwiększenie się społeczeństwa, które przeszło na natychmiastową emeryturę. Życie emeryta nie jest łatwe – czasami miesięczne wydatki przewyższają zaoszczędzone środki pieniężne, które zbierane są przez całe życie. Co miesiąc trzeba opłacić wszystkie rachunki, czy zrobić zakupy spożywcze. Osoby starsze mają trudniejszą sytuację, jeżeli chcą znaleźć dodatkową pracę. Czasami są i chęci, natomiast zdrowie i siły nie pozwalają na wykonywanie pracy.

Waloryzacja emerytury w 2020 roku

Przewidywana kolejna podwyżka emerytur i rent szykuje się już w marcu 2020 roku. Kwota, jaką otrzymują seniorzy, obliczana jest zawsze na podstawie zeszłorocznych danych. Czynnikami, jakie brane są pod uwagę podczas obliczania nowo proponowanych sum emerytur i rent to przede wszystkim inflacja w gospodarstwie emeryckim oraz dane dotyczące wzrostu płac pracowników. Przewiduje się, że wskaźnik waloryzacji emerytur w przyszłym roku będzie wynosił 3,24%. Wychodzi na to, że kwota ta będzie podwyższona o około 67 złotych.

Średnia kwota emerytur w 2019 roku

Wysokość otrzymanej emerytury zależy od wielu czynników. Ważne są środki zgromadzone na indywidualnym koncie w ZUSie. Jak powszechnie wiadomo, świadczenie emerytalne jest dużo niższe w stosunku do pensji uzyskanej z tytułu umowy o pracę. Obecnie liczba emerytów pobierająca świadczenia emerytalne wynosi około 6 milionów osób. Średnia emerytura początkiem roku wyniosła ponad 2 300 zł brutto, czyli w przeliczeniu na rękę, przeciętny emeryt uzyskuje około 1 900 zł netto. W tym roku emeryci mogli skorzystać z tzw. trzynastki, czyli dodatkowych pieniędzy uzyskanych od Rządu. Wysokość trzynastki to 1100 zł. O specjalną emeryturę mogły starać się również kobiety, które urodziły cztery lub większą ilość dzieci. Również ciekawym faktem jest to, że najwyższa wypłacana rekordowa emerytura w Polsce wynosi około 20 000 zł. Niestety, znajdują się również osoby otrzymujące emeryturę w wysokości kilkunastu groszy.

Jak możemy ubiegać się o emeryturę?

Jeżeli przekroczyliśmy odpowiedni wiek emerytalny, możemy ubiegać się o uzyskanie świadczenia emerytalnego, poprzez złożenie stosownego wniosku. Wzór formularza emerytalnego znajdziemy na oficjalnej stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli zdecydowaliśmy się przejść na emeryturę, musimy pamiętać, że konieczne będzie przygotowanie odpowiednich dokumentów, które określają okresy składkowe i nieskładkowe przebyte w okresie trwania pracy zawodowej. Pracownicy muszą posiadać wszystkie świadectwa pracy, które potwierdzą przebieg wykonywanej pracy. W przypadku, jeżeli nie uzyskaliśmy świadectwa pracy, a firma, w której pracowaliśmy, już nie istnieje, należy poszukać innych dokumentów, które mogą o tym fakcie poświadczyć. Co więcej, w sytuacji, w której ubiegamy się o emeryturę uzależnioną od wymiaru pracy, musimy przekazać dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych wynagrodzeń. Pamiętajmy jednak, że każda osoba ubezpieczona od 1 stycznia 1999 roku posiada swoje indywidualne konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Na koncie znajdują się informacje potwierdzające wysokość otrzymywanego przychodu z tytułu wykonywania pracy oraz podane są okresy składkowe i nieskładkowe.

Pożyczki dla emerytów i rencistów – czy są możliwe?

Pożyczki i chwilówki przeznaczone są dla osób pełnoletnich, dlatego osoby przebywające na emeryturze, czy rencie również mają szansę na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych od instytucji finansowych. Osoby prowadzące aktywny tryb życia i posiadające emeryturę lub rentę, mogą starać się o przyznanie dodatkowej gotówki w firmie pozabankowej. Jednakże podczas wyszukiwania pożyczkodawcy musimy weryfikować warunki, jakie stawia sobie firma względem klienta. Często od razu określany jest wiek pożyczkobiorcy, dzięki czemu mamy możliwość sprawdzenia, czy mieścimy się w jej górnej granicy. Wiek klienta jest często bardzo kluczowym czynnikiem, który wpływa na decyzję przyznania pożyczki. Równie istotna jest wysokość otrzymywanego dochodu, który musimy udokumentować firmie pożyczkowej. Jest to gwarancja, że pożyczkobiorca będzie w stanie spłacać zaciągnięte zobowiązanie. Wnioski o pożyczkę można założyć zarówno online, jak i w biurze stacjonarnym. Pieniądze zazwyczaj przelewane są na konto bankowe pożyczkobiorcy. W sytuacji, w której nie posiadamy rachunku bankowego, możemy w wielu firmach otrzymać środki pieniężne np. na czek GIRO, który odbieramy w wybranej placówce Poczty Polskiej lub do rąk własnych, jak bywa to w przypadku pożyczek w domu klienta. W tym wypadku cały proces zaciągnięcia zobowiązania odbywa się w mieszkaniu klienta w wyznaczonym wcześniej terminie.

Artykuł opracowany przez specjalistów www.pozyczkowy-portal.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *