Certyfikaty z języka angielskiego

Język angielski jest dziś bardzo ważny nie tylko w życiu prywatnym, ale przede wszystkim zawodowym. Daje szansę na wyższe stanowisko, a przy tym również lepiej płatną pracę. Oczywiście najlepiej, jeśli znajomość języka obcego jest potwierdzona jakimś certyfikatem.

Język obcy w życiu zawodowym

Umiejętność posługiwania się językiem obcym, a przede wszystkim angielskim, to jedna z najważniejszych kompetencji przy poszukiwaniu pracy. Jego znajomość niezbędna jest dziś w hotelu, ale też pracy w biurze, kiedy to firma współpracuje z klientem międzynarodowym. Na pewno bez znajomości języka angielskiego nie poradzi sobie również przewodnik. W swoim CV powinny znaleźć się kwalifikacje językowe, a w tym poziom znajomości języka angielskiego. Dla potwierdzenia poziomu znajomości języka przydadzą się certyfikaty. W ich zaliczeniu pomagają kursy przygotowujące do egzaminów specjalistycznych takich jak: LCCI, TOEFL, SEFIC, BEC, ILEC, ICFE itd. Odbyć można je w szkołach językowych, po czym przystąpić do stosownego egzaminu, uznawanego nie tylko przez podmioty w Polsce, ale też te zagraniczne.

Certyfikaty FCE (First Certificate in English), CAE (Certificate in Advanced English) i CPE (Certificate of Proficiency in English)

Pierwszy z certyfikatów, a więc FCE potwierdza, że osoba, która go otrzymuje, językiem angielskim w mowie i piśmie włada na poziomie średniozaawansowanym wyższym. Jeszcze lepszy jest certyfikat CEA, który potwierdza znajomość języka na poziomie zaawansowanym. Certyfikat CPE to z kolei władanie nim biegle. Każdy z nich składa się z pisania, słuchania, mówienia, czytania ze zrozumieniem i testu gramatyczno-leksykalnego. Dodajmy też, że FCE jest ważny przez dwa lata, ale CAE i CPE przyznawane są bezterminowo. Istnieją również certyfikaty potwierdzające znajomość angielskiego na poziomie podstawowym. Są nimi KET (Key English Test) oraz PET (Preliminary English Test).

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

Kolejnym jest certyfikat TOEFL (Test of English as a Foreign Language), do którego warto przystąpić, jeśli chce się studiować za granicą. Ten test jest egzaminem wielokrotnego wyboru, który rozwiązuje się na komputerze. Jego zadaniem jest sprawdzenie znajomości języka angielskiego używanego w środowisku akademickim. Składa się on z czterech części, a wśród nich czytania, pisania, słuchania i mówienia. Warto mieć na uwadze, że certyfikat TOEFL to kluczowy wymóg wobec studentów, dla których angielski nie jest dialektem ojczystym. Jego ważność to dwa lata.

EFB (English for Business)

Ważny jest także certyfikat EFB (English for Business), który świadczy o tym, że osoba go posiadająca potrafi posługiwać się biznesowym językiem angielskim. Uzyskuje się go po rozwiązaniu wszystkich zadań egzaminacyjnych.

Warto zatem pomyśleć o certyfikatach, które mogą przynieść korzyść. Oczywiście wcześniej niezbędne będą kursy przygotowujące do egzaminów FCE, CAE, CPE i IELTS, jak i wszystkich innych, które przechodzi się w szkołach językowych.

2 thoughts on “Certyfikaty z języka angielskiego”

  1. Warto zrobić sobie certyfikat, często pracodawcy zwracają na to uwagę. Ja zabieram się za to i niedługo przystępuję do mojego pierwszego certyfikatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *